Video iPhone bốc cháy thành lửa gây chú ý trên Internet
Chiếc iPhone 6 đột nhiên nổ và cháy thành ngọn lửa lớn trong một tiệm điện thoại ở Trung Quốc nhưng may mắn không gây ra thiệt hại. 


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *