Ứng dụng PC 3000 Portable III trong khôi phục dữ liệu
Võ Nguyễn là một trong những đơn vị sử dụng dòng máy PC 3000 Portable III từ phòng thí nghiệm ACE Lab của Nga để cứu dữ liệu cho người dùng.


 

About The Author

Related posts