Trojan phần cứng – vũ khí do thám mới của chính phủ
Các chuyên gia bảo mật cho rằng chính phủ các nước như Trung Quốc sẽ không chọn hợp tác với các hãng viễn thông như Huawei vì dễ bị lộ.


 

About The Author

Related posts