Trèo lên trần nhà để tránh trả tiền ăn




Một người phụ nữ đi ăn nhưng không muốn trả tiền, định tẩu thoát bằng cách lẻn vào phòng vệ sinh, trèo lên trần bếp và ở lỳ trên đó.


 

About The Author

Related posts