Thủy Tiên yêu đời khi nhìn tranh con vẽ
‘Những lúc có chuyện gì buồn mình chỉ việc lấy tác phẩm nghệ thuật của con ra ngắm là tự dưng trong lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều…’.


 

About The Author

Related posts