Thương vụ TikTok – Oracle không có nhiều ý nghĩa
Việc TikTok trở thành “đối tác công nghệ tin cậy” với Oracle bị đánh giá là không thể hiện được yêu cầu mà lệnh cấm mà Trump đã đưa ra.


 

About The Author

Related posts