'Thành phố iPhone' đã sẵn sàng sản xuất iPhone 12
Mỗi ngày, trung tâm tuyển dụng của Foxconn phải xử lý 2.000 hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone 12 của Apple.


 

About The Author

Related posts