Tham vọng phủ Internet toàn cầu bằng SpaceX của Elon Musk
Với khoảng 12.000 vệ tinh dự kiến phóng vào không gian, tỷ phú Elon Musk muốn mọi nơi trên thế giới đều được dùng Internet tốc độ cao.


 

About The Author

Related posts