Tech Awards 2020 khởi động với bình chọn Sản phẩm tôi yêu
Sản phẩm tôi yêu là chương trình khởi động trước khi vào giải tranh tài Tech Awards. Bình chọn chủ yếu dành cho hàng điện tử gia dụng và thiết bị ngoại vi.


 

About The Author

Related posts