Startup gọi vốn 6 tỷ đồng tại Shark Tank chuyển hướng sang Blockchain
Không đơn thuần là nền tảng live video có hiệu ứng kỹ xảo, Nguyễn Minh Thảo theo đuổi Blockchain và xây dựng Umbala thành hệ sinh thái.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *