Nữ trọng tài trận Việt Nam – Thái Lan khóa Facebook
Tài khoản Facebook của trọng tài biên Joanna Kate Charaktis nhận lượng theo dõi đột biến sau trận Việt Nam – Thái Lan nhưng hiện đã ngưng hoạt động.


 

About The Author

Related posts