Những điểm mới trên Apple TV Channels
Sau nhiều tháng rò rỉ, Apple cũng vén màn kế hoạch của họ về truyền hình tương lai, gồm hai phần: ứng dụng TV và dịch vụ thuê bao TV+.


 

About The Author

Related posts