Người Trung Quốc phải chia sẻ dữ liệu vị trí
Để kiểm soát dịch viêm phổi corona (Covid-19), nhiều thành phố Trung Quốc yêu cầu người dân chia sẻ dữ liệu vị trí và khai báo lộ trình di chuyển.


 

About The Author

Related posts