Người nhân tạo thể hiện cảm xúc như con người
Neon, người nhân tạo của Star Labs, thể hiện cảm xúc như con người, nhưng bộc lộ nhiều thiếu sót về khả năng học hỏi, ghi nhớ và giao tiếp.


 

About The Author

Related posts