Người dùng khó cập nhật macOS Catalina
Một số người dùng Mac cho biết khó cài đặt macOS 10.15 Catalina, trong khi số khác không thể sử dụng ứng dụng Photoshop, Lightroom.


 

About The Author

Related posts