Người chơi dùng Văn, Lý, Hóa trả lời câu hỏi 100 điểm 'Đường lên đỉnh Olympia'
Câu hỏi ‘Bạn hãy giải thích hiện tượng đang giữa mùa hè mà Hà Nội ngập sương mù và mưa phùn’ đã được giải đáp không thể ‘đỉnh’ hơn.


 

About The Author

Related posts