Miếng dán biến iPhone X thành iPhone Xs giá 150.000 đồng
Miếng dán có màu vàng như trên iPhone Xs mới được một số cửa hàng phụ kiện tại TP HCM nhập về và đang được người dùng iPhone quan tâm.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *