Microsoft làm lộ dữ liệu 250 triệu người dùng
Microsoft thừa nhận lỗi cấu hình sai cho cơ sở dữ liệu khách hàng khiến một số thông tin cá nhân bị lộ và chưa được khắc phục hoàn toàn.


 

About The Author

Related posts