Mark Zuckerberg bị yêu cầu điều trần ở nhiều nước
Brazil, Latvia và Singapore là ba nước mới nhất đề nghị CEO Facebook trả lời các vấn đề liên quan đến thông tin sai lệch trên mạng xã hội.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *