Lương khởi điểm của lập trình viên chỉ 5 triệu đồng
Mình là sinh viên IT sắp ra trường, mình đang thử việc tại một công ty công nghệ trong nước với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng.


 

About The Author

Related posts