Lượng đặt hàng iPhone 11 vượt mong đợi nhờ màu sắc
Chuyên gia phân tích nổi tiếng về Apple cho rằng lượng đặt hàng iPhone mới lớn và doanh số bán trong 2019 có thể từ 70 – 75 triệu máy.


 

About The Author

Related posts