Loa xã dọa 'rip nick' người không đeo khẩu trang
Hình như chúng tôi chiều bà con quá nên bà con ‘hư’ phải không, ra đường thì đeo khẩu trang vào, ai không đeo chúng tôi ‘rip nick’.


 

About The Author

Related posts