Lệnh cấm của ARM nghiêm trọng với Huawei hơn Google
Huawei có thể sử dụng hệ điều hành khác cho smartphone nếu không dùng Android của Google, nhưng thiết bị của họ không thể hoạt động nếu thiếu ARM.


 

About The Author

Related posts