Khi cuộc sống được quyết định bởi các thuật toán
Sarah Carthen Watson bước vào quầy Hertz ở sân bay và thông tin của cô được quét qua hệ thống tự động để kiểm tra các rủi ro tài chính.


 

About The Author

Related posts