'iPhone mini' Trung Quốc 'đội lốt' hàng Thái Lan
Các mẫu điện thoại trông như iPhone nhưng nhỏ bằng nửa xuất hiện nhiều với giá rất rẻ và được quảng cáo là hàng Thái Lan nhưng chất lượng kém. 


 

About The Author

Related posts