iPhone 11 Pro Max đọ 'sức' cùng Galaxy Note10+
Galaxy Note10+ mở một số tựa game nhanh hơn nhưng khả năng đa nhiệm chưa tốt bằng iPhone 11 Pro Max do một vài ứng dụng phải tải lại.


 

About The Author

Related posts