iPhone 11 Pro được khen về khả năng chụp đêm
Chế độ chụp đêm trên iPhone 11 được nhiếp ảnh gia Austin Mann khen tạo ra khác biệt về nghệ thuật chứ không chỉ tăng sáng đơn thuần.


 

About The Author

Related posts