Internet vệ tinh của Elon Musk có thể phủ sóng Việt Nam vào 2022
Khi điền địa chỉ Việt Nam vào website đăng ký Starlink, thông báo trả về có đoạn “đặt mục tiêu phủ sóng khu vực của bạn vào năm 2022”.


 

About The Author

Related posts