Huawei vẫn chưa được Mỹ 'cởi trói'
Huawei vẫn nằm trong Danh sách thực thể và việc mua bán với các công ty Mỹ phải thông qua chính phủ nước này, bị giới hạn tối đa.


 

About The Author

Related posts