Huawei tự xây dựng chuỗi cung ứng
Huawei đang xây dựng chuỗi cung ứng của mình tại Trung Quốc bằng việc đầu tư vào các công ty trong nước nhằm hạn chế khó khăn từ chiến tranh thương mại..


 

About The Author

Related posts