HPE Superdome Flex – giải pháp phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp
Hệ thống được ví như “siêu máy tính” này sử dụng điện toán dựa trên bộ nhớ, đảm bảo mang lại tốc độ xử lý dữ liệu tức thời và liên tục.


 

About The Author

Related posts