Hơn 200 quản trị viên Facebook nói bị 'mạo hiểm tính mạng'
Nhiều kiểm duyệt viên trên Facebook tại Mỹ và châu Âu viết thư chỉ trích Mark Zuckerberg mạo hiểm mạng sống của họ vì lợi nhuận.


 

About The Author

Related posts