Hệ thống chính quyền điện tử do FPT IS triển khai đạt giải quốc tế
UBND tỉnh Quảng Ninh với hệ thống chính quyền điện tử của FPT IS được trao Giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Chính phủ Số xuất sắc” tại Nhật.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *