Google phải giải trình vì thu thập dữ liệu y tế
Ngày 19/11, bốn thành viên đảng Dân chủ gửi thư yêu cầu Google giải trình về hành vi sử dụng dữ liệu y tế của hàng chục triệu bệnh nhân.


 

About The Author

Related posts