Giày do Apple sản xuất được bán 10.000 USD
Một đôi giày thể thao Apple sản xuất cho nhân viên giữa những năm 1990 được bán đấu giá 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).


 

About The Author

Related posts