Galaxy S10 5G có thể tải phim 2 GB trong 6 giây
Thử nghiệm tốc độ kết nối của Galaxy S10 5G với nhà mạng SK Telecom (Hàn Quốc) đạt 2,65 Gb/giây, cao nhất từ trước đến nay trên smartphone.


 

About The Author

Related posts