Facebook muốn trở thành WeChat
Mark Zuckerberg muốn biến mạng xã hội của mình thành ứng dụng tất cả trong một, bao gồm nhắn tin, trò chơi, thanh toán… như sản phẩm của Tencent.


 

About The Author

Related posts