Facebook cho nhân viên làm từ xa vĩnh viễn
Facebook sẽ cho ít nhất một nửa nhân viên làm từ xa hoàn toàn với mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong thay đổi cách làm việc. 


 

About The Author

Related posts