Du khách bất lực lấy thỏi vàng 20 kg ở Dubai
Lồng kính đựng thỏi vàng đặt tại sân bay ở Dubai, người thắng sẽ nhận được phần thưởng bằng vàng, nhiều du khách đã thử nhưng không thành. 


 

About The Author

Related posts