Du khách bất lực lấy thỏi vàng 12,5 kg ở Dubai
Lồng kính đựng thỏi vàng đặt ở sân bay Dubai, ai lấy được sẽ thuộc về người đó, nhiều du khách tưởng ‘dễ ăn’ đến lấy nhưng không thành. 


 

About The Author

Related posts