Dịch vụ 'chống hack' Facebook giá tiền triệu
Một số người trả phí cho bên thứ ba để được “bảo vệ tài khoản” nhưng đại diện Facebook khuyến cáo không nên sử dụng dịch vụ dạng này.


 

About The Author

Related posts