Đa số ứng dụng diệt virus trên Google Play vô dụng
Thay vì bảo vệ thiết bị Android trước phần mềm độc hại, nhiều ứng dụng diệt virus có trên cửa hàng Google Play nhắm đến mục đích khác.


 

About The Author

Related posts