Cô gái tự thanh toán hóa đơn vì rủ thêm bạn đến ăn
Gọi thêm bốn người bạn đến ăn và trò chuyện mặc kệ chàng trai, cô gái phải tự thanh toán hóa đơn 5.000 tệ (khoảng 17,2 triệu đồng).


 

About The Author

Related posts