Chuyển đổi số là gì?
Nhiều khái niệm mới như chuyển đổi số, học máy…. xuất hiện, gây nhầm lẫn cho những người “ngoài đạo” vốn không hiểu nhiều về CNTT hay viễn thông.


 

About The Author

Related posts