Chú rể quên đường vào nhà vợ ngày rước dâu
Tân lang khiến mọi người được phen cười thỏa thích vì không nhớ đường vào nhà vợ và cũng chẳng biết tên nhạc phụ để hỏi thăm nhà.


 

About The Author

Related posts