Chàng trai du lịch khắp thế giới cùng gà mái
Ban đầu, Guirec chỉ nghĩ đơn giản Monique sẽ cung cấp trứng nhưng sau một thời gian ngắn, con vật chứng minh mình có nhiều khả năng hơn thế.


 

About The Author

Related posts