CEO Huawei nói công nghệ của Mỹ là 'thượng nguồn'
Người đứng đầu Huawei Nhậm Chính Phi cho rằng công nghệ của Mỹ đã đi trước Trung Quốc hàng trăm năm và đất nước ông đang cố gắng bắt kịp.


 

About The Author

Related posts