Bphone B86 chụp đêm rõ như ban ngày
Chế độ sNight giúp tái tạo hình ảnh ở những thời điểm, không gian có ánh sáng rất kém, mang lại hình ảnh ‘rõ như ban ngày’ tương tự night sight của Google.


 

About The Author

Related posts