Bill Gates nói Windows Phone 'chết' do luật chống độc quyền
Cựu CEO cho rằng Windows Mobile sẽ không thể bị đánh bại, thậm chí phổ biến hơn cả Android nếu không bị vướng vào luật chống độc quyền của Mỹ.


 

About The Author

Related posts