Biến smartphone cũ thành webcam máy tính
Chỉ sau vài phút cài ứng dụng, smartphone Android hay iPhone sẽ thành webcam, phục vụ học trực tuyến, làm việc từ xa hay giám sát an ninh…


 

About The Author

Related posts